You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Phương Huỳnh

Mình là Phương, Giám đốc công ty Vellsheena, có trụ sở chính tại Tokyo. Sở hữu 2 nhà máy: sản xuất mỹ phẩm tại Nhật và sản xuất tấm mặt nạ Bio Cellulose tại Việt Nam. Trang blog này là để mang kiến thức, mỹ phẩm Nhật đến gần hơn cho các bạn.

Album ảnh


Album ảnh

Black and White

 • Ngày 2017-09-13 22:40:45
 • 332 lượt xem
Black and White

.

Đọc tiếp bài viết
Album ảnh

Saturday morning

 • Ngày 2017-08-28 23:34:54
 • 718 lượt xem
Saturday morning

.

Đọc tiếp bài viết
Album ảnh

Office Masking

 • Ngày 2017-08-17 07:54:23
 • 1,142 lượt xem
Office Masking

.

Đọc tiếp bài viết
Album ảnh

How I spend my weekend

 • Ngày 2017-08-05 17:17:55
 • 387 lượt xem
How I spend my weekend

.

Đọc tiếp bài viết
Album ảnh

Mirror selfie

 • Ngày 2017-07-25 05:27:10
 • 332 lượt xem
Mirror selfie

.

Đọc tiếp bài viết
Album ảnh

Keep smile always

 • Ngày 2017-07-24 04:01:46
 • 266 lượt xem
Keep smile always

.

Đọc tiếp bài viết